МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХЭЛНИЙ БОДЛОГЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛ

“Төрийн гурван өндөрлөг” хэмээх нэрийдлийн тухайд

          Монгол Улсын Ардын уран зохиолч Д.Пүрэвдорж гуай “Хэвлэл мэдээллийнхэн маань юу л гээч “хэлгий даадай” болоод байна даа. Төрийн гурван “өндөрлөг” гэх юм. Тэгвэл намлаг нь хэн бэ? ... Хэцлэг, ухаалаг, толгодлог, дошлог, довлог, даваалаг, гүвээлэг гэж байх нь ээ. Мань мэт нь хонхорлог байхад гомдохгүй ээ. Төртэй улсын хашсан албатай хүний ёсоор нь хэлж болмоор...” хэмээн хэлсэн байдаг.

ЦААШ УНШИХ

Ц.ӨНӨРБАЯН, Г.СҮХБАТ: Утга зохиолын хэлний үгзүйн найруулгын хэм хэмжээ зөрчих зарим тохиолдлыг ажиглах нь

     Оршил болгож өгүүлэх нь: Юуны өмнө хэлний хэм хэмжээ гэж юу вэ? гэдэг талаар товч тайлбар зүүх нь зүйн хэрэг. Оросын эрдэмтэн В.М.Солнцев “хэлний үүргийн талаас хэл бол хүмүүсийн харилцааны чухал хэрэглүүр: бүтэц байгууламжийн талаас нь хэл бол нэгжүүдийн цуглуулбар, эдгээр нэгжийг ашиглах дүрэм журам, хэл бол тэмдгийн тогтолцоо: мэдээллийн онолын талаас нь хэл бол томьёолбор: хэлний оршин тогтнох талаас нь хэл бол авианы нэгжүүдийг “бүтээн бий болгох” нийгэм хамтын дадал дүйн үр дүн” гэжээ.

ЦААШ УНШИХ

Ж.Баянсан: Зүйрлэсэн сэтгэлгээ, түүний утгыг тайлахын төлөөнөө шүлэгчийн санааг цайлганаар “гүтгэх” нэг эрэлхийлэл

     Уг цувралын үүний өмнөх хоёр дугаарт монгол хэлний зарим зүйрлэсэн хэллэгийн утгыг зөв тайлж, зөв ойлгохтой холбоотой зүйлийн талаар өгүүлсэн билээ. Энэ удаа бид монгол шүлэг найргийн утга санааг ойлгох зарим боломжийн талаар жишээлэн өгүүлэхийг зорьж байна.

ЦААШ УНШИХ
Top